Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

 PREKIŲ PIRKIMO TAISYKLĖS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šios pirkimo taisyklės, kartu su dokumentais, nurodytais šiuose taisyklėse, yra skirtos suteikti informaciją apie UAB „Kosmeda“ („Pardavėjas“) bei išdėstyti asmenims, įsigyjantiems prekes („Prekės“) elektroninėje parduotuvėje www.kosmeda.eu („Pirkėjas“), Prekių, parduodamų šioje elektroninėje parduotuvėje pardavimo sąlygas („Taisyklės“).
1.2. Šios Taisyklės yra taikomos sudarant bet kokias sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš vykdant bet kokių Prekių užsakymą elektroninėje parduotuvėje, prašome atidžiai perskaityti šias Taisykles ir įsitikinti, kad jas tinkamai supratote. Prašome atkreipti dėmesį, kad prieš užbaigdamas užsakymą Pirkėjas privalo sutikti su šiomis Taisyklėmis, o atsisakius tai padaryti, užsakymo užbaigimas ir Prekės užsakymas yra negalimas.
2. PARDAVĖJAS
2.1. Pardavėjas yra UAB „Kosmeda“, juridinio asmens kodas 302542700, veiklos vykdymo adresas ir ekspozicinės salės adresas Pylimo 58/1, 01307, Vilnius. Tel. +370 656 17 088, el.p. info@kosmeda.eu.
2.2. Pardavėjo banko sąskaitos rekvizitai: Nr. LT59 7300 0101 2389 3117 | AB "Swedbank", kodas 73000.
3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS
3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje www.kosmeda.eu suformavęs prekių krepšelį, nurodęs prašomus pateikti duomenis, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“.
4. PIRKĖJO TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR PATVIRTINIMAI
4.1. Pirkėjas turi teisę:
4.1.1. Užsakymo metu pasirinkti apmokėjimo už Prekes būdą:
4.1.1.1. Apmokėjimą internetu (naudojantis www.paysera.lt paslaugomis) užsakymo metu;
4.1.1.2. Apmokėjimą grynaisiais kurjeriui (tokiu atveju taikomas 2% nuo Prekių kainos dydžio papildomas mokestis kurjerių paslaugas teikiančiai VENIPAK LT);
4.1.1.3. apmokėjimą grynaisiais arba banko kortele Pardavėjui atsiimant Prekę Pardavėjo ekspozicinėje salėje.
4.1.1.4. Bankiniu pavedimu (pavedimas atliekamas per 24 val. nuo užsakymo patvirtinimo momento).
4.1.1.5. Lizingu per pasirinktą bendrovę.
4.1.2. Užsakymo metu pasirinkti įsigytų prekių pristatymo būdą:
4.1.2.1. Pristatyti Prekes Pirkėjo nurodytu adresu naudojantis kurjerių VENIPAK LT paslaugomis;
4.1.2.2. Atsiimti Prekes Pardavėjo ekspozicinėje salėje, adresu Pylimo 58/1, 01307, Vilnius.
4.2. Pirkėjas įsipareigoja:
4.2.1. Užsakymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu registracijos formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo užsakymą ir ištrinti duomenis.
4.2.2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas Prekes, ir jas priimti.
4.2.3. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.kosmeda.eu sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja laikytis jų bei nustatytų LR teisės aktų reikalavimų.
4.3. Atsižvelgiant į Pardavėjo parduodamų Prekių pobūdį (įranga ir prekės grožio salonams) Pirkėjas sudarydamas sutartį patvirtina, kad Prekes įsigyja ūkinei, komercinei ar profesinei veiklai vykdyti ir ne vartojimo tikslais.
5. PARDAVĖJO TEISĖS, ĮSIPAREIGOJIMAI IR PATVIRTINIMAI
5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės www.kosmeda.eu teikiamomis paslaugomis.
5.2. Jei Pirkėjas bando sąmoningai pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar veikimui, Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar nutraukti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šias Taisykles (dėl šios priežasties Registruotiems vartotojams rekomenduojama kiekvieną kartą atliekant užsakymą susipažinti su Taisyklėmis iš naujo).
5.4. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
6. PREKIŲ PRISTATYMAS
6.1. Prekės Pirkėjo pasirinkimu pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu naudojantis kurjerio VENIPAK LT paslaugomis arba Pirkėjas jas gali atsiimti Pardavėjo ekspozicinėje salėje, adresu Pylimo 58/1, 01307, Vilnius.
6.2. Prekės naudojantis kurjerio VENIPAK LT paslaugomis pristatomos nemokamai, jeigu Prekių kaina yra didesnė nei 52 Eur (penkiasdešimt du eurai). Jeigu Prekių kaina yra mažesnė nei 52 Eur, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti papildomą 5-10 Eur dydžio pristatymo mokestį. Jeigu Prekės pristatymo vieta yra Kuršių Nerija, nepriklausomai nuo Prekių kiekio ir jų kainos, pristatymo mokestis yra 30 Eur.
6.3. Prekės naudojantis kurjerio VENIPAK LT paslaugomis pristatomos per 1-3 darbo dienas.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.5. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas Prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.6. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas neatsiima išsiųstų Prekių, pakartotinio siuntimo ir sandėliavimo išlaidas padengti privalo Pirkėjas.
6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.8. Tuo atveju, jeigu Pirkėjo užsakytos Prekės ar užsakytų Prekių kiekio nėra Pardavėjo sandėlyje sutarties sudarymo metu, apie tai Pardavėjas įsipareigoja pranešti Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas nurodytu el. paštu ir/ar telefonu. Tokiu atveju Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties ir atgauti sumokėtą kainą arba individualiai suderinti su Pardavėju Prekės pristatymo terminą.
7. PREKIŲ KOKYBĖ, GARANTIJOS
7.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui Prekę, kurios aprašymas yra internetinėje parduotuvėje www.kosmeda.eu pateiktame Prekės aprašyme, taip pat Pardavėjas užtikrina Prekės atitikimą tokios rūšies ir tokio naudojimo laiko daiktams įprastai keliamiems reikalavimams.
7.2. Jeigu pristatyta Prekė neatitinka internetinėje parduotuvėje www.kosmeda.eu pateikto Prekės aprašymo ar turi kitokių kokybės trūkumų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į Pardavėją su pretenzija el. paštu info@kosmeda.eu, raštu nurodydamas: 1) Užsakymo numerį; 2) Įsigytos nekokybiškos Prekės pavadinimą; 3) Detalų kokybės trūkumų aprašymą; 4) Prekės fotonuotrauką, kurioje matytųsi kokybės trūkumai; 5) Prekės pakuotės nuotrauką.
Pirkėjas kreipdamasis dėl parduotos Prekės kokybės trūkumų taip pat turi nurodyti, kokiu būdu pageidauja pašalinti kokybės trūkumus: 1) Prekė būtų pakeista tinkamos kokybės preke; 2) Atitinkamai būtų sumažinta Prekės kaina; 3) Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų daikto trūkumus; 4) Grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti sutarties, kai netinkamos kokybės daikto pardavimas yra esminis sutarties pažeidimas.
7.3. Pardavėjas gautą pretenziją dėl Prekės kokybės įsipareigoja išnagrinėti per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos ir atsakymą pateikia Pirkėjo nurodytu el. paštu.
7.4. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti 6-12 (šešių-dvylikos) mėnesių kokybės garantiją. Jeigu Prekės pristatymo dokumentuose nenurodoma kitaip, garantinis terminas yra 6 (šeši) mėnesiai. Prekei garantinis aptarnavimas taikomas pristačius Prekę ar jos dalį į Pardavėjo veiklos vykdymo vietą, adresu Pylimo 58/1, 01307, Vilnius. Prekė garantiniam remontui priimama tik su pirkimo dokumentais, švari, originaliame įpakavime, su visais priklausančiais elementais.
7.5. Taisyklių 7.4. punkte nurodytas garantinis aptarnavimas netaikomas:
7.5.1. Jei gedimas įvyko dėl instrukcijos nesilaikymo ar neteisingo eksploatavimo;
7.5.2. Jei pažeistas Prekės korpusas;
7.5.3. Jei pažeistos Prekės sujungimų plombos;
7.5.4. Dėl didelių elektros įtampos svyravimų elektros tinkle;
7.5.5. Dėl savavališko remonto, perdirbimų ar konstrukcijos pakeitimų;
7.5.6. Dėl didelio kiekio kalkių vandenyje;
7.5.7. Dėl didelio dulkių, plaukų ar kitų šiukšlių pritraukimo į įrenginio vidų;
7.5.8. Dėl įrenginio filtrų nevalymo;
7.5.9. Plastmasinėms korpuso ir apdailos detalėms, vandens maišytuvams indams, ašelėms, dantračiams, dirželiams, jungiamiesiems ir maitinimo laidams;
7.5.10. Plaukų kirpimo mašinėlių ir barzdaskučių peiliukams, tinkleliams ir elementams;
7.5.11. Diržams, tarpinėms, riebokšliams, guoliams ir kitoms detalėms, kurių tarnavimo laikas ribotas;
7.5.12. Jei prietaiso elektrinė dalis buvo sudrėkinta, apipilta vandeniu ar kitu skysčiu;
7.5.13. Prietaisas laikytas žemoje (neigiamoje) temperatūroje;
7.5.14. Jei buvo naudojami kiti priedai ir priemonės negu nurodyta gamintojo.
7.6. Nepriklausomai nuo nurodyto garantijos termino, kirpyklinių, kosmetologinių, masažo ir pedikiūro kėdžių/lovų hidraulikoms ir pneumatikoms taikomas 6 mėn. garantinis laikotarpis.
8. ATSAKOMYBĖ
8.1. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
8.2. Už Sutarties, sudarytos naudojantis internetine parduotuve www.kosmeda.eu, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 

Registruotis